Kjære kunde!

Vi ser at norske bedrifter er flinke på informere kunder om sine Corona-tiltak og hvordan en skal stille seg til situasjonen vi nå står oppe i. Vi i  Elektro AS tar hensyn til den alvorlige situasjon og følger nøye myndighetenes råd om hygiene og andre forhåndsregler for å redusere smittefaren. For hele samfunnet snakker vi om dugnaden vi alle må ta del i.

Denne situasjonen setter hele nasjonen i en svært krevende situasjon. I likhet med store deler av næringslivet for øvrig står også vi som en håndverksbedrift i fare for å måtte permittere våre ansatte som følge av kansellerte oppdrag og manglende bestillinger på nye jobber. Hvis etterspørselen og jobbene stopper helt opp, er permittering eneste måten vi kan sikre at de ansatte har en jobb å komme tilbake til når situasjonen normaliserer seg igjen. Dette er noe vi i aller største grad vil unngå, og vi håper å kunne holde hjulene i gang selv i en vanskelig tid. For å få dette til, er vi helt avhengige av å få inn noen jobber. Vi er selvfølgelig nøye med sikkerhetstiltak og forhåndsregler, slik at både dere som kunder og våre elektrikere er ivaretatt. Det er viktig for samfunnet nå å opprettholde driften hos de som kan.

I Årnes Elektro AS har vi i alle år drevet med elektrikertjenester, store og små oppdrag hjemme hos folk og hos bedrifter. Dette er noe vi absolutt ønsker å fortsette med også i fremtiden.

Vi vil derfor oppfordre bedrifter som nå har sendt sine ansatte på hjemmekontor til å benytte anledningen til faktisk å få satt opp den ekstra stikkontakten, modernisere belysningen, installere etterlengtet elbillader, eller bytte til dimmer på kontoret, slik dere kanskje har snakket om å få gjort i flere år. På denne måten kan vi, som håndverkere utføre vår form for hjemmekontor på din arbeidsplass når du ikke er der. Uten å bli utsatt for eller utsette andre for smittefare. Ikke minst kan elektriker`n holde på uforstyrret og uten å forstyrre de som vanligvis er der.

Du får nå rask respons på utførelse av tingene dere har snakket om å få gjort i lengre tid. De som ikke er syke, hjemme med barn, eller i karantene må nå forsøke å holde hjulene i gang så lenge det lar seg gjøre. Dette kan være et viktig bidrag til – og kanskje helt avgjørende for – at håndverkeren fortsatt er tilgjengelig neste gang behovet melder seg.

Når vi i disse dager har et oppdrag hos en kunde vil man bli ringt opp av elektriker`n før avtalt tidspunkt for oppdraget for å avklare oppmøtet. Vi ønsker da å avklare at dere er klare for å ta oss imot, og eventuelt avklare om noen på arbeidsplassen/i husstanden har symptomer som kan ligne på corona. Da flytter vi bare avtalen til et senere tidspunkt for å unngå mulig smittespredning.

Vi har i denne perioder valgt og ha litt mindre bemanning på vårt kontor. Men, alle er tilgjengelig på telefon og e-post.

Med vennlig hilsen oss i Årnes Elektro AS